Aktualności
Zoom na Proobronność rozstrzygnięty
10.05.2016
W zgodnej opinii Kapituły Konkursowej poziom nadesłanych prac w konkursie organizowanym po raz pierwszy przez Biuro do Spraw Proobronnych był bardzo wysoki.

11 maja 2016 roku Kapituła Konkursu w składzie: ppor. Robert Suchy (Wydział Mediów Elektronicznych Centrum Operacyjnego MON), Sławomir Bartkiewicz (Wydział Filmu i Fotografii Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej), Magdalena Rochnowska (zastępca dyrektora Biura do Spraw Proobronnych) ppłk Witold Kwiecień (BdSP) i Marcin Rzymski (BdSP) po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami podjęła decyzję o podziale nagród.

W kategorii "fotografia" nagrodę główną przyznano Sebastianowi Firlejowi z Jednostki Strzeleckiej 4046 w Sulechowie. - Podobał nam się pokazany na zdjęciu zbiorowy wysiłek, bo to jest właśnie istota organizacji proobronnych, w której siłą jest grupa i umiejętność współpracy - ocenił ppor. Robert Suchy.

 

 

Jury nie miało jednak łatwego wyboru, dlatego postanowiło przyznać również cztery równorzędne wyróżnienia. Otrzymali je: Weronika Kaczmarek z JS 4008 w Łodzi, Mateusz Kulesza z JS 3053 w Nysie, Aleksander Leydo z FIA oraz Bartosz Wołkowski.

Za ciekawy pomysł realizacyjny doceniony został główną nagrodę w kategorii "film" reportaż Zbigniewa Skockiego z Jednostki Strzeleckiej 1008 w Elblągu. - Spójny przekaz, bogactwo ciekawych ujęć, montaż z użyciem interesujących efektów, zachowanie ciekawego rytmu przekazu to główne atuty zwycięskiej pracy - podsumował Sławomir Bartkiewicz z WCEO.

 

 

Także w tej kategorii przyznano wyróżnienia. Otrzymali je: XIV LO w Lublinie im. Z. Herberta/Legia Akademicka, II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie, Mateusz Majewski z Liceum Kadetów RP w Lipinach i Aleksander Leydo z FIA.

Wszystkim laureatom gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się podczas Targów Proobronnych w Ostródzie w dniach 2-5 czerwca br. W sprawie szczegółów organizacyjnych skontaktujemy się bezpośrednio z laureatami konkursu.

"Zoom na proobronność" był adresowany do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Jego celem było wyłonienie najlepszych filmów i fotografii, podejmujących tematykę proobronną oraz kształtowanie postaw patriotycznych,  propagowanie działalności organizacji proobronnych oraz szerzenie edukacji obronnej. Na konkurs napłynęło ogółem 41 zgłoszeń w kategorii fotografia (każde zgłoszenie mogło zawierać maksymalnie 4 zdjęcia) oraz 15 filmów. - Nie byliśmy w stanie nagrodzić wszystkich, choć dosłownie każda praca miała w naszej ocenie silny ładunek emocjonalny. Dlatego wszystkim serdecznie dziękujemy za podjęcie naszego artystycznego wyzwania - podsumowała zastępca dyrektora Biura Magdalena Rochnowska.

Zobacz więcej w Galerii
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych