Aktualności
Podsumowanie wdrożenia programu dla klas mundurowych
27.11.2017
24 listopada br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego odbyła się konferencja na temat „Wnioski z wdrożenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Spotkanie otworzył minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który podziękował zgromadzonym dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie się w pilotażowy program klas mundurowych. - Ten program przez ubiegłe lata to wy stworzyliście i to wy,  jako pierwsi wyciągnęliście ręce do młodzieży, która szukała zaangażowania wojskowego i patriotycznego. Ministerstwo Obrony Narodowej  jedynie do was dołączyło. (...) To jest wielkie zobowiązanie. W jakimś sensie współtworzycie polskie wojsko na nowo. Wy kształtujecie przyszłe wojsko poprzez wychowanie młodzieży  – mówił szef MON.
 

Obecny podczas spotkania sekretarz stanu w MON Michał Dworczyk zaznaczył, że pilotażowy program prowadzony przez MON i szkoły  ma szalenie istotne zadanie w przyszłości. - To nie są tylko możliwości szkolenia, ale tym podstawowym zadaniem jest wspólne opracowanie programu docelowego, który obejmie cała Polskę. Stworzenie programu, dzięki któremu w całej Polsce, w każdym powiecie będzie jedna szkoła średnia, która będzie prowadziła certyfikowaną klasę mundurową .(…) Chcemy, żeby na trwałe, ustawowo, poprzez rozporządzenia, szkoł, które prowadzą klasy mundurowe certyfikowane zostały zapisane w systemie edukacji.
 

W konferencji zorganizowanej przez Biuro do Spraw Proobronnych uczestniczył także dyrektor Biura Waldemar Zubek, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak oraz I zastępca dowódcy generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka. Na sali oprócz dyrektorów i nauczycieli ze szkół realizujących program znaleźli się także przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej (instytucji naukowej sprawującej nadzór nad programem), Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz jednostek wojskowych współpracujących ze szkołami.
 

Jednym z szeroko dyskutowanych tematów poruszanych podczas spotkania był przedstawiony przez  przedstawiciela Biura do Spraw Proobronnych ppłk. Mariusza Mioduszewskiego "Projekt regulaminu  mundurowego kadetów klas wojskowych". Dużym zainteresowaniem cieszył się także wykład zaprezentowany przez zastępcę dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Zbigniewa Cioska, który przedstawił stan prac nad opracowywaną w resorcie obrony narodowej "Koncepcją funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa". Dyrektor Ciosek wspólnie z dyrektorem Zubkiem przedstawili także założenia "Programu wychowawczego dla klas mundurowych realizujących "Pilotażowy program wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".

Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie stanu realizacji „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, wymianę poglądów i opinii w zakresie realizacji projektu oraz sformułowanie wniosków i wypracowanie rekomendacji co do kierunków dalszej współpracy.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych