Aktualności
Szkolenie w Nowym Glinniku
24.11.2017
W 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku 23 listopada 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej dla uczniów klas mundurowych oraz przedstawicieli organizacji proobronnych.

W pierwszej części zajęć przeprowadzonych na płycie lotniska zaprezentowano uczniom śmigłowiec W3W Sokół wraz z jego podstawowym uzbrojeniem i wyposażeniem. O budowie śmigłowca oraz o jego możliwościach bojowych opowiadał doświadczony pilot, biorący udział w wielu misjach bojowych. Uczestnicy szkolenia wysłuchali też informacji dotyczącej organizacji, wyposażenia oraz zadań, jakie realizuje jednostka oraz zapoznali się ze specyfiką szkolenia lotniczego.
 

W przerwie zajęć zorganizowano spotkanie z płk. Adamem Marczakiem dowódcą 25 BKPow, który w rozmowie z uczniami zachęcał ich do kontynuowania nauki w uczelniach wojskowych oraz do wstępowania w szeregi korpusu podoficerów i żołnierzy zawodowych brygady. Głos zabrał również starszy podoficer dowództwa brygady, który przedstawił kryteria naboru do zawodowej służby wojskowej.
 

W dalszej części szkolenia przedstawiono wyposażenie i sprzęt, jakim dysponuje Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej, która przeznaczona jest do przeprowadzania ewakuacji medycznej drogą powietrzną w każdych warunkach na terenie kraju jak i w ramach misji zagranicznych. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia śmigłowca Mi-17 w wersji przystosowanej do ewakuacji medycznej oraz poznali przeznaczenie, budowę i organizację pracy w polowym szpitalu.
 

W końcowej, części szkolenia zaprezentowano hangar remontowy, w którym odbywa się większość bieżących napraw i kontroli stanu technicznego wszystkich śmigłowców będących na wyposażeniu 7 Dywizjonu Lotniczego. Następnie przedstawiono pracę kierownika lotów w wieży kontroli lotów, gdzie uczniowie spotkali się z żołnierzami odpowiadającymi za zarządzanie całym ruchem lotniczym na lotnisku i w powietrzu. Bardzo duże zainteresowanie budziło również spotkanie z instruktorem skoków spadochronowych, który pokazał ośrodek przygotowania do skoków spadochronowych oraz przedstawił cykl przygotowania skoczków spadochronowych do skoków ze śmigłowca.
 

Zajęcia zorganizowali i przeprowadzili żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Ze strony Biura do Spraw Proobronnych zajęcia koordynował ppłk Robert Skorupski.

fot. ppłk R. Skorupski
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych