Aktualności
Paszporty rozdane
12.12.2017
Na terenie Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim podsumowano tegoroczny program Paszport. W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

9 grudnia 2017 roku odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie członków organizacji proobronnych - uczestników programu szkoleniowego „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP", realizowanego przez Biuro do Spraw Proobronnych. W tym dniu około osiemdziesięciu szkolonych uczestniczyło w zajęciach poświęconych specyfice działań Żandarmerii Wojskowej. Grupy szkoleniowe rotacyjnie ćwiczyły praktyczne kierowanie ruchem drogowym, techniki interwencji, taktykę przeszukania pojazdu, przeszukanie obiektu oraz działania na check point. Szkolenie prowadzili doświadczeni instruktorzy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Ćwiczenie proobronnych wizytował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
 
 

Następnie z udziałem ministra, komendanta głównego ŻW gen. bryg. Tomasza Połucha, dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka, przedstawicieli Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych  i Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz instytucji podległych MON, odbył się apel podsumowujący cały program. W trakcie uroczystości organizacjom, które z sukcesem zrealizowały cały cykl szkoleniowy objęty programem, minister Macierewicz wręczył certyfikaty pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”. Te ćwiczenia czynią z członków organizacji proobronnych ludzi zdolnych do współdziałania z armią, z wojskami operacyjnymi. Po odebraniu „paszportów”, po nabyciu umiejętności, mają możliwość przejścia do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale w przyszłości także do wojsk operacyjnych – powiedział podczas apelu szef MON.
 

Ćwiczenie w Mińsku Mazowieckim zakończyło się odprawą rozliczeniowo-zadaniową z udziałem dyrektora oraz kadry oficerskiej Biura do Spraw Proobronnych i kierownictwa organizacji proobronnych, których komponenty brały udział w tegorocznej edycji programu, a także tych, które zgłosiły się do programu w 2018 roku. W trakcie  spotkania omówiono szczegóły i poziom realizacji całego cyklu szkoleniowego w 2017 roku oraz przedstawiono założenia do edycji w roku 2018.
 
 

Celem programu „Paszport” jest systematyczna ocena poziomu wyszkolenia zakwalifikowanych do programu komponentów organizacji proobronnych w trakcie rocznego procesu szkolenia, wspieranego przez resort obrony narodowej – na rzecz osiągnięcia zdolności tych komponentów do współdziałania z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP. W ciągu kilkunastu szkoleń odbywających się na terenie jednostek wojskowych całego kraju poobronni szkolili się m.in. z musztry, strzelania, taktyki, rozpoznania wojskowego, obrony przeciwlotniczej, obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa, ochrony i obrony obiektów, łączności, uzupełnionych o szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie i poświęcone sprawności fizycznej. Otrzymany certyfikat stanowi zaświadczenie, iż komponent organizacji proobronnej uczestniczący w programie uzyskał zaliczenie z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych ujętych w „Minimum programowym dla organizacji proobronnych”. Swoje wyszkolenie proobroonni z programu „Paszport” potwierdzili, biorąc udział w ćwiczeniu taktycznym z wojskami pk. DRAGON-17, gdzie realizowali zadania na trzech kierunkach ćwiczenia współdziałając z żołnierzami.

W tegorocznej edycji „Paszport” uzyskało 20 komponentów, w skład których wchodzi ok. 500 członków osiemnastu organizacji proobronnych.

Wykaz organizacji, którym przyznano Paszport

Obecnie w Biurze do Spraw Proobronnych prowadzone są kwalifikacje do drugiej edycji programu.
 


fot. por. Robert Suchy/CO MON, Karolina Milewska/CSŻW

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych