Aktualności
Rusza nabór do II edycji programu pilotażowego dla szkół
08.01.2018
Biuro do Spraw Proobronnych rozpoczyna kwalifikacje do kolejnej edycji programu pilotażowego dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie od roku szkolnego 2018/19 mogą się zgłaszać do 12 lutego br.

Pilotażowy „Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” realizowany od września 2017 roku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dyrektorów, nauczycieli i uczniów. W jego pierwszej edycji uczestniczy 58 szkół z całej Polski, które w ocenie Biura w pierwszych miesiącach realizacji całego przedsięwzięcia wzorowo współpracują z MON. Dlatego też resort obrony narodowej podjął decyzję o przystąpieniu do kolejnej edycji programu, która rozpocznie się we wrześniu 2018 roku.
 

Program, podobnie jak w I edycji, będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Łącznie to 185 godzin lekcyjnych realizowanych - zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej -  w formie innowacji pedagogicznej. Powyższe zajęcia odbędą się przy wsparciu jednostek wojskowych, centrów szkolenia  i terenowych organów administracji wojskowej.
 

Zgodnie z założeniami, szkoły te – po potwierdzeniu wszystkich wymogów – staną się częścią powiatowej sieci szkół certyfikowanych przez MON. Będą też objęte szerokim wsparciem resortu obrony w obszarach merytorycznym, logistycznym i finansowym. Absolwenci placówek biorących udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki odbyć kilkutygodniowe szkolenie wojskowe, zakończone przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.
 

O przyjęciu do programu będzie decydowała kolejność zgłoszeń oraz ocena Biura do Spraw Proobronnych prowadzona zgodnie z przyjętym w resorcie mechanizmem naboru. Szczegółowe informacje dotyczące kwalifikacji, a także założeń i przebiegu programu dostępne są w załączonych poniżej dokumentach.

Wszelkich informacji na temat przebiegu programu można uzyskać w Biurze do Spraw Proobronnych. Informacji udziela ppłk Mariusz Baranowski, e-mail: mar.baranowski@ron.mil.pl, tel. 261 845 025 (pn. – pt., w godz. 08.00 – 15.00).

Do pobrania:
pismo podsekretarza stanu MON i informacja o II edycji programu
formularz zgłoszenia
oświadczenie dyrektora szkoły
program nauczania przedmiotu edukacja wojskowa

Zdjęcia pochodzą z realizacji I edycji programu pilotażowego, która działa od września 2017 roku. Fot. kpt. Kamila Kreis-Tomczak/ CPdM, kpr. Tomasz Minko/ 100 Batalion Łączności, fot. szer. Natalia Wawrzyniak/10BKPanc
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych