Aktualności
Inauguracja programu Paszport 2018
26.02.2018
Sekretarz stanu w MON Wojciech Skurkiewicz 24 lutego 2018 r. uczestniczył w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia tegorocznej edycji programu Paszport. Zakwalifikowało się do niej 20 komponentów z 14 organizacji proobronnych.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego organizacji proobronnych rozpoczęła się o godz. 10.15 na placu apelowym przed Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Meldunek sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej złożył I zastępca dowódcy generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka. Dowódcą uroczystości był kpt. Grzegorz Kosiak - dowódca kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych z 41. BLSz. Podczas uroczystości dowódcom komponentów proobronnych wręczono reprinty historycznego podręcznika „Oficer Polski” autorstwa Tadeusza Hołówki.
Podczas wizyty wiceszef MON wysłuchał informacji na temat programu Paszport,  obserwował szkolenie strzeleckie drużyn proobronnych w oparciu o system szkolno-treningowy „Śnieżnik” oraz uczestniczył we wspólnym poczęstunku żołnierskim z proobronnymi.

Pierwsze tegoroczne szkolenie w programie Paszport zorganizowały w dniach 24-25.02.2018 r. jednostki garnizonu dęblińskiego: 41.BLSz, CSIL Dęblin oraz 1.bdm - w trudnych warunkach zimowych, przy temperaturze przekraczającej minus 10 ºC.

W pierwszym dniu odbyło się szkolenie z musztry (musztra indywidualna i zespołowa) oraz szkolenie strzeleckie. Podczas szkolenia strzeleckiego zrealizowano następujące zagadnienia: rozkładanie i składanie broni kbk AK, łączne czynności do strzelania szkolnego nr 2 z kbk AK, strzelanie szkolne nr 2 z kbk AK oraz ćwiczenia na symulatorze „Śnieżnik”. Poza tym zrealizowano zajęcia z udzielania pomocy rannym na polu walki, opatrywania ran postrzałowych i ewakuacji rannych.W tym dniu władze organizacji proobronnych uczestniczyły w odprawie prowadzonej przez dyrektora Biura do Spraw Proobronnych Waldemara Zubka dotyczącej przebiegu programu „Paszport – 2018”. W ramach odprawy podsumowanie procesu kwalifikacji do programu zaprezentował szef Zespołu ds. Szkolenia płk Mirosław Mika. Na zakończenie pobytu w Dęblinie władze organizacji zostały zaproszone do zwiedzenia Muzeum Sił Powietrznych.


W niedzielę przeprowadzono szkolenie z taktyki, OPBMR oraz zajęcia inżynieryjno-saperskie. W ramach taktyki zrealizowano zagadnienia: wykonanie marszu w zróżnicowanym terenie otwartym, przekraczanie przeszkód terenowych i miejsc niebezpiecznych. Szkolenie z OPBMR dotyczyło posługiwania się ISOPS oraz zestawami IPP i IPSL. Szkolenie inżynieryjno-saperskie obejmowało następujące zagadnienia: ustawianie pojedynczej miny przeciwpancernej, zakładanie grup min, wykonanie przejścia w polu minowym, pracę na sprzęcie inżynieryjnym (wykrywacze min, zestawy inżynieryjne). Ze strony Biura do Spraw Proobronnych szkolenie koordynował ppłk Mariusz Mioduszewski.

Podsumowując dwudniowy program zajęć w Dęblinie jego uczestnicy podkreślali bogaty i ciekawy program szkolenia, wzorowe prowadzenie zajęć przez instruktorów oraz bardzo dobre warunki zabezpieczenia logistycznego, jakie zapewniły jednostki wojskowe zaangażowane w jego przeprowadzenie.

Rozpoczynający się w Dęblinie cykl szkoleń będzie obejmował w 2018 roku 5 dwudniowych szkoleń we współpracy z jednostkami wojskowymi, 7 kursów specjalistycznych w centrach szkolenia oraz kilka centralnych przedsięwzięć zgrywających komponenty organizacji proobronnych. Do programu zakwalifikowano 20 komponentów z 14 organizacji proobronnych.


fot. płk. M. Mika, kpt. M. Busz, M. Arbuz

Więcej zdjęć w Galerii
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych