Aktualności
Kurs szkoleniowo-metodyczny dowódcy generalnego
09.03.2018
Oficerowie Biura do Spraw Proobronnych na zaproszenie dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczyli w kursie szkoleniowo-metodycznym dla dowódców, szefów sztabów i szefów szkolenia jednostek wojskowych podległych DG RSZ.

Celem kursu organizowanego na terenie 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz poligonu w Nowej Dębie w dniach 6-7 marca 2018 r. było doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie planowania i organizowania szkolenia żołnierzy rezerwy realizowanego w ramach ćwiczeń wojskowych. Kurs składał się z dwóch części - teoretycznej i pokazu praktycznego. Podczas pierwszej części szkolenia główny nacisk położono na przedstawienie procesu współdziałania jednostki wojskowej z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie planowania i realizacji ćwiczeń rezerwy.

Po zapoznaniu się z częścią teoretyczną uczestnicy kursu drugiego dnia zajęć przemieścili się na teren poligonu w Nowej Dębie, by tam obserwować praktyczne wykonanie zagadnień szkoleniowych oraz możliwe warianty prowadzenia zajęć.


W kursie uczestniczyli oficerowie BdSP. Szef Zespołu ds. Szkolenia płk Mirosław Mika pierwszego dnia wystąpił przed uczestnikami szkolenia z prezentacją nt. zasad szkolenia organizacji proobronnych i ich użycia w przedsięwzięciach szkoleniowych wojsk operacyjnych. Z kolei ppłk Mariusz Mioduszewski nadzorował na poligonie w Nowej Dębie pokaz szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej na polu walki w wykonaniu członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych, przygotowany i prowadzony przez dowódcę 1bsp ppłk. Rafała Iwanka. W pokazie udział brali proobronni z Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego oraz uczniów klas mundurowych z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie.


Oficerowie Biura w obu dniach udzielali odpowiedzi na liczne pytania uczestników kursu dotyczące zasad szkolenia organizacji proobronnych oraz klas mundurowych we współpracy z jednostkami wojskowymi.


fot. st. szer. Bartosz Różański /1 bsp


Więcej zdjęć w Galerii.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych