Aktualności
Szkolenie z podstaw musztry w Białobrzegach
23.09.2016
Na placu apelowym Dowództwa 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ w Białobrzegach odbyło się kolejne szkolenie organizacji proobronnych z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego.

Szkolenie zorganizowało 21 września 2016 roku Biuro do Spraw Proobronnych we współpracy z 9 BWD DG RSZ. Prowadzili je doświadczeni instruktorzy z kompanii reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Batalionu Dowodzenia 9 BWD pod kierunkiem dowódcy kompanii kpt. Macieja Sulkowskiego.

W szkoleniu uczestniczyło 36 strzelców z organizacji działającej w Ząbkach i Wołominie.

 
Przedsięwzięcie miało na celu m.in. przygotować uczestników szkolenia do zabezpieczenia uroczystości w składzie pododdziału reprezentacyjnego występującego w uroczystości o charakterze patriotycznym lub patriotyczno-religijnym oraz doskonalić poziom wyszkolenia proobronnych pododdziałów reprezentacyjnych. Zadaniem tego szkolenia było również zgrywanie proobronnych w wykonywaniu elementów musztry zespołowej oraz doskonalenie umiejętności i nawyków z zakresu regulaminów SZRP i ceremoniału wojskowego.


W trakcie nauki przeprowadzono zajęcia praktyczne z musztry indywidualnej (m.in. przyjmowanie postawy zasadniczej i swobodnej, zwroty w miejscu, oddawanie honorów w miejscu i marszu) oraz musztry zespołowej. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wykonywali wszystkie ćwiczenia ujęte  w poszczególnych zagadnieniach szkoleniowych.

Szkolenie w Brygadzie koordynował przedstawiciel Zespołu Szkolenia BdSP ppłk Robert Skorupski.

fot. Robert Skorupski
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych