Aktualności
Rozmowy o współpracy
20.12.2016
20 grudnia dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Waldemar Zubek gościł na spotkaniu przedstawicieli nowo wybranej Komendy Głównej Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej.

W siedzibie Biura wizytę złożyli komendant główny Sławomir Szczerkowski oraz pan Grzegorz Gardocki.

Tematem ponad dwugodzinnych rozmów była perspektywa dalszej współpracy pomiędzy Związkiem Strzeleckim "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza, a Ministerstwem Obrony Narodowej według zasad i warunków obowiązujących w tym zakresie wszystkie stowarzyszenia pozarządowe.

W trakcie spotkania obie strony wyraziły gotowość i chęć do kontynuacji współpracy wskazując do rozwiązania problemy formalne, które dotychczas tę współpracę utrudniały.

Ponadto ZS "Strzelec" OSW potwierdziło wolę swojego uczestnictwa w ramach projektów szkoleniowo-edukacyjnych Biura do Spraw Proobronnych ukierunkowanych na rozwój środowiska strzelców oraz uczniów klas mundurowych, które są ważnym elementem społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych