Biuro do Spraw Proobronnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 września 2018
Konferencja w Akademii Sztuki Wojennej
Teoretycy i praktycy dyskutowali 20 września 2018 roku na temat edukacji wojskowej certyfikowanych klas mundurowych. Współorganizatorem konferencji było Biuro do Spraw Proobronnych.


W konferencji zorganizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej wzięli udział przedstawiciele Biura do Spraw Proobronnych, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojsk Obrony Terytorialnej, wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komend uzupełnień, jednostek i instytucji wojskowych zabezpieczających proces szkolenia klas mundurowych, przedstawiciele kuratoriów oświaty, dyrektorzy, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie ze szkół uczestniczących w programie pilotażowym MON oraz naukowcy z Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

Konferencja była próbą częściowego podsumowania rocznego funkcjonowania programu pilotażowego MON. O roli i zadaniach Biura do Spraw Proobronnych w programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych mówił dyrektor Biura Waldemar Zubek. Z kolei szef Zespołu ds. Kontaktów z Organizacjami Proobronnymi BdSP płk Mirosław Mika przedstawił wnioski  z koordynacji programu przez Biuro. Swoje wystąpienie miał również szef Zespołu ds. Szkolenia BdSP płk Mariusz Mioduszewski, który mówił o regulaminie mundurowym kadetów klas wojskowych i dotychczasowych doświadczeniach kadetów i szkół w tym zakresie.

Wystąpienia konferencyjne, dyskusja plenarna i wymiana doświadczeń w trakcie rozmów kuluarowych  zawierały wiele cennych uwag, wniosków i propozycji, których celem będzie w przyszłości usprawnienie współpracy szkół prowadzących klasy mundurowe z resortem obrony narodowej. Szczegółowe efekty spotkania w Akademii Sztuki Wojennej można będzie poznać za pośrednictwem planowanej publikacji pokonferencyjnej, wydanej w formie monografii zawierającej stosowne opracowania naukowe.

W trakcie konferencji przedstawicielom ponad 60 szkół dyrektor Biura Waldemar Zubek wręczył certyfikaty uczestnictwa w II edycji programu.

Program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych funkcjonuje w MON od 2017 roku. Biuro do Spraw Proobronnych koordynuje jego przebieg, Akademia Sztuki Wojennej - jako kluczowy ośrodek naukowy ze struktur resortu obrony narodowej - sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu edukacyjnego.

Dołączona galeria zdjęć: O programie pilotażowym w Akademii Sztuki Wojennej
generuj pdf
Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP