Biuro do Spraw Proobronnych

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
30 kwietnia 2019
ZAKWALIFIKOWANO SZKOŁY DO III EDYCJI PROGRAMU MON
Biuro do Spraw Proobronnych zakończyło kwalifikacje do kolejnej edycji programu dla szkół ponadpodstawowych z klasami mundurowymi. Grono szkół objętych wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej zostało zwiększone o kolejne placówki edukacyjne, które uzupełnią ogólnopolski system Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.


Program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” realizowany jest od września 2017 roku, kiedy to w resorcie obrony narodowej zapadła decyzja o uruchomieniu pierwszej, pilotażowej edycji programu. Program spotkał się z dużym uznaniem dyrektorów, nauczycieli i uczniów, a jego aktywna i wzorowa realizacja w oparciu o współpracę z jednostkami wojskowymi z całej Polski, przyczyniła się do rozszerzenia programu o kolejne szkoły w drugiej edycji. Obecnie w programie MON uczestniczy ponad 100 szkół, w których naukę pobiera prawie 5 tys. uczniów w mundurach wojskowych. Edukację szkolną kończy właśnie grupa absolwentów, którzy w ramach pierwszej edycji zrealizowali w całości program nauczania przedmiotu Edukacja wojskowa. Uczniowie, którzy spełnili wymagania programowe otrzymują certyfikat MON oraz zaświadczenie dyrektora szkoły o odbyciu szkolenia wojskowego w zakresie upoważniającym do premiowanych wojskowych ścieżek zawodowych. Absolwenci mają m.in. prawo do dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do akademii wojskowych oraz odbycia w najbliższe wakacje skróconej formy służby przygotowawczej. Część uczniów jest już żołnierzami WOT lub planuje związać się z tym rodzajem wojsk.

Trzecia edycja programu to konsekwentne dążenie do spełnienia założeń resortu obrony narodowej, zgodnie z którymi, szkoły do niego zakwalifikowane tworzą sieć szkół certyfikowanych przez MON w oparciu o rejony administrowania Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW). Istotnym założeniem naboru szkół do tej edycji było również dążenie do równomiernego rozkładu certyfikowanych szkół we wszystkich województwach.

Kwalifikacja do III edycji programu polegała na dogłębnej analizie formularzy zgłoszeń przesłanych przez placówki oraz często obszernej dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe osiągniecia szkół w zakresie szkolenia wojskowego uczniów. W procesie tym punktowano m.in. czas prowadzenia szkolenia wojskowego, jego zakres i jakość, zgodność z procesem szkolenia żołnierzy SZ RP, współpracę z podmiotami wojskowymi, przestrzeganie zasad współpracy z resortem obrony narodowej i przepisów mundurowych, posiadaną przez szkołę bazę szkoleniową oraz wyposażenie do szkolenia wojskowego, a także kompetencje i doświadczenie nauczycieli przedmiotów wojskowych. Wyniki tej analizy nałożono na geograficzne uwarunkowania programu, tj. dotychczasowy rozkład szkół w rejonach administrowania wojskowych komend uzupełnień oraz nasycenie województw certyfikowanymi przez MON placówkami edukacyjnymi. Ostatecznie w kierownictwie MON zatwierdzono listę szkół, które kontynuują program w I i II edycji oraz nowych szkół, które dołączyły do trzeciej edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W aktualnym kształcie, program znacząco zbliżył się do osiągniecia założonego celu, jakim jest równomierne pokrycie terytorium kraju szkołami certyfikowanymi przez MON.

Przed szkołami zakwalifikowanymi do programu stoją liczne wyzwania, których spełnienie będzie skutkowało utrzymaniem statusu szkoły certyfikowanej, a także wsparciem pozafinansowym w postaci instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia, dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu, pięciodniowy obóz szkoleniowy po drugim półroczu nauki EW) oraz finansowym w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja wojskowa.

fot. Leszek Chemperek, Centrum Operacyjne MON.

Pobierz:
Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu MON dla klas mundurowych w latach 2019/2020

generuj pdf
Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP