Biuro do Spraw Proobronnych

Zgodnie z przepisem art. 253 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), decyzją nr 250/MON z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu skargowo-wnioskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 192, z późn. zm.) oraz regulaminem ogólnym Sił Zbrojnych RP, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje dyrektor Biura w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00 lub w ustalonych wcześniej godzinach, a w przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. W sprawach wyjątkowych dyrektor Biura przyjmuje interesantów codziennie w godzinach służbowych.

Doraźnie w imieniu dyrektora Biura interesantów w sprawach skarg i wniosków może przyjmować zastępca dyrektora Biura.

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP