Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Instytucje uczestniczące
 • Biuro do Spraw Proobronnych (we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi MON) – koordynacja i nadzór nad realizacją całości programu; selekcja i nabór szkół do programu;
 • Terenowe Organy Administracji Wojskowej właściwe terytorialnie – nadzór nad realizacją szkolenia programowego w szkołach;
 • jednostki wojskowe i centra szkolenia właściwe terytorialnie – organizacja zajęć praktycznych z wykorzystaniem posiadanej bazy szkoleniowej, pomocy naukowych, wyposażenia, przeprowadzanych przez instruktorów wojskowych;
 • Akademia Sztuki Wojennej – ośrodek naukowy ze struktur resortu obrony narodowej, który sprawuje nadzór nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów;
 • wskazane przez MON pozarządowe organizacje proobronne – organizacja zajęć praktycznych z wykorzystaniem infrastruktury szkoleniowej, pomocy naukowych i wyposażenia wojskowego;
 • szkoły zakwalifikowane do programu.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

  
 • BIP