Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Koncepcja przebiegu programu w 2019 r.

Niniejsza koncepcja określa proces kontynuacji w 2019 roku szkolenia komponentów organizacji proobronnych (zwane dalej „KOP”), wspieranego przez resort obrony narodowej, ukierunkowany na doskonalenie umiejętności zespołowych nabytych podczas poprzednich dwóch edycji programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi SZ RP” (zwane dalej „Paszport”), tj.: „Paszport 2017” i „Paszport 2018” oraz zgrywanie uczestniczących w nich KOP do szczebla plutonu.

Koncepcja wyznacza kierunki założeń programowych, których realizacja w 2019 roku pozwoli osiągnąć:

  • preferowany w SZ RP poziom wyszkolenia KOP z zakresu przedmiotów i zagadnień szkoleniowych wynikających z założeń programowych „Paszport 2017” i „Paszport 2018” oraz ich certyfikację – przedłużenie ważności certyfikatu „Paszport”;
  • przygotowanie w składzie wyszkolonych i zgranych plutonów KOP do współdziałania z jednostkami wojskowymi SZ RP w wybranych obszarach zadań bojowych, zadań wspierających oraz zadań zabezpieczających pododdziały wojsk operacyjnych w ramach ćwiczeń wojskowych i innych przedsięwzięć szkoleniowych;
  • przygotowanie KOP do współdziałania z organami administracji państwowej oraz innymi podmiotami układu pozamilitarnego w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
  • przygotowanie wartościowych kandydatów do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

Pobierz:
Koncepcja szkolenia w ramach kontynuacji w 2019 roku programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP