Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

mapa Biura

Dojazd tramwajami linii nr 10, 14, 15, 17, 33 lub autobusami linii nr 174, 700.
W pobliżu także stacje metra M1 Pole Mokotowskie i M1 Politechnika oraz stacja kolejowa Warszawa Centralna.

Informacje dotyczące przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, informujmy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zwanym dalej „ADO” jest Biuro do Spraw Proobronnych z siedzibą w Warszawie 00-911, przy ul. Nowowiejskiej 28A, tel. 261-845-541, mail: biuroproobronne@mon.gov.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Grzegorz Bobiński, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem: Biuro do Spraw Proobronnych, ul. Nowowiejska 28A, 00-911 Warszawa, tel. 261-846-678, e-mail: gbobinski@mon.gov.pl.
3. Dane osobowe Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Dane Państwa przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa.
5. Przekazujący dane osobowe posiada:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli na piśmie do ADO;

6. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.
8. ADO nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

 

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP