Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Mundury wojskowe

Używanie mundurów wojskowych lub jego części przez organizacje proobronne i klasy mundurowe.

1. Członkowie, instruktorzy i specjaliści zrzeszeni w stowarzyszeniach lub organizacjach społecznych, które zawarły porozumienia o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub kierownikiem jednostki organizacyjnej od szczebla dowódcy jednostki wojskowej, a ich statuty przewidują prowadzenie działalności na rzecz obronności państwa, oraz młodzież szkolna i akademicka, realizująca przedsięwzięcia w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym, mogą używać pozbawionych orłów wojskowych i oznak wojskowych (stopni wojskowych, korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności, specjalistów wojskowych, szkolnych, rozpoznawczych, identyfikacyjnych):

 • munduru polowego
 • munduru ćwiczebnego
 • ubrania ochronnego
 • koszulobluzy polowej
 • koszulobluzy ćwiczebnej
 • beretu
 • furażerki polowej
 • czapki futrzanej

Wspomniane wyżej umundurowanie może być używane w ramach różnych form szkolenia i działań o charakterze obronnym jak również podczas uroczystości o charakterze patriotycznym.

2. Mundur polowy, mundur ćwiczebny, ubranie ochronne, koszulobluzę polową i koszulobluzę ćwiczebną oznacza się oznaką identyfikacyjną z nazwą (skrótem nazwy) stowarzyszenia, organizacji społecznej, szkoły lub uczelni (podkładka w kolorze ciemnoszarym, nazwa w kolorze białym) o wymiarach 12 cm na 5 cm, noszoną na wysokości lewej patki górnej kieszeni.

mundur 1  mundur 2

3. Organizacje proobronne i klasy mundurowe nie mogą używać:

Kompletnego munduru wojskowego lub jego części wchodzących w skład ubiorów:

a) wieczorowego:

 • półfrak
 • żakiet

b) galowego, wyjściowego i służbowego:

 • mundur galowy
 • mundur wyjściowy
 • mundur służbowy
 • bluza olimpijka
 • koszulobluza
 • bluza wyjściowa
 • płaszcz
 • kurtka wyjściowa
 • kurtka wiatrówka
 • sweter
 • sznur galowy
 • czapka rogatywka
 • czapka garnizonowa
 • furażerka wyjściowa
 • beret

c) polowego i ćwiczebnego:

 • czapka marynarska ćwiczebna
 • pas żołnierski

d) specjalnego:

 • kombinezon czołgisty
 • kurtka zimowa czołgisty
 • ubranie czołgisty warsztatowca
 • kombinezon pilota
 • kurtka pilota
 • ubranie technika lotniczego
 • ubranie zimowe nieprzemakalne
 • ubranie maskujące białe
 • iberet

Nieprzestrzeganie przedmiotowych zapisów wiąże się z popełnieniem wykroczenia z kodeksu wykroczeń:

Art. 61.
§ 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których został wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieistniejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie nie uzyskano wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepadek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczęcie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

4. Zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) o odznakach i mundurach, Żandarmeria Wojskowa może kontrolować uprawnienia do używania odznak i mundurów wojskowych.

Podstawa:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r.w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz. Ust. z 2016 r. poz. 354)

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

  
 • BIP