Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór na szkolenia w 2019 roku

Biuro do Spraw Proobronnych w 2019 r. przeprowadzi we współpracy z Pułkiem Reprezentacyjnym WP w Warszawie (DGW), Kompanią Reprezentacyjną SP w Deblinie, Kompanią Reprezentacyjną MW w Gdyni 6 ogólnodostępnych szkoleń z zakresu musztry i ceremoniału wojskowego. Są to szkolenia jednorazowe (powtarzane) – cały zakres odbywa się podczas jednego szkolenia. Szkolenia obejmują zagadnienia musztry indywidualnej i zespołowej oraz elementów ceremoniału wojskowego, a w tym: przebieg uroczystości z udziałem asysty honorowej, szkolenie pocztów sztandarowych i osób funkcyjnych uroczystości.

W szkoleniach mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji proobronnych oraz szkół z klasami mundurowymi. W przypadku osób niepełnoletnich - podczas szkolenia wymagany jest nadzór osoby dorosłej oraz zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na udział w szkoleniu wojskowym - potwierdzona pieczęcią władz organizacji lub szkoły.

W szkoleniach mogą brać również udział przedstawiciele komponentów zgłoszonych do programu „Paszport" - niezależnie od udziału w przedsięwzięciach w ramach tego programu.

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu zgłoszeń - w terminach wskazanych w „Planie szkoleń z musztry w 2019 r.” (poniżej - ostatnia rubryka). Wypełnione formularze proszę przesyłać w edytowalnej wersji (WORD, *.odt itp.) na adres elektroniczny: piotr.nowak1@ron.mil.pl

Istnieje możliwość uzgodnienia większej liczby uczestników szkolenia - po zakończonym naborze, w przypadku gdy będą jeszcze wolne miejsca na poszczególne szkolenia.

Uwarunkowania realizacji szkoleń

Szkolenia realizowane będą w godz. ok. 8.00 – 15.00. Przybycie do miejsca szkolenia (zbiórki) leży po stronie uczestników. W każdym szkoleniu planowany jest udział oficera Biura do Spraw Proobronnych – jako koordynatora przedsięwzięcia.

Każde szkolenie uzgodniono dla ok. 100 uczestników. O zakwalifikowaniu decydowała będzie kolejność zgłoszeń i proporcjonalny rozdział miejsc w przypadku zgłoszenia się kliku organizacji / szkół. Podczas szkolenia wymagany jest odpowiedni ubiór uczestników: mundur polowy lub podobny strój umożliwiający szkolenie z musztry.

Przed każdym szkoleniem, na ok. 1-2 tygodnie przed planowanym terminem, będzie rozsyłana informacja o szczegółach szkolenia (miejsce i czas zbiórki oraz inne ustalenia organizacyjne). Ze strony Biura do Spraw Proobronnych informacji o szkoleniach udziela płk Mariusz Mioduszewski – tel. 261 845 567.

Plan szkoleń z musztry w 2019 roku:    ilość miejsc na jedną szkołę lub organizację. W przypadku wolnych miejsc rozpatrywane będzie zwiększenie ilości uczestników.

Pobierz:
Formularz zgłoszeniowy na szkolenia z musztry w 2019 r.

    
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl