Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
O szkoleniu

Jednym z obszarów działalności Biura do Spraw Proobronnych jest wspieranie procesu szkolenia członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.

Celem tej działalności jest właściwe spożytkowanie rosnącego zaangażowania oraz wzrost aktywności organizacji pozarządowych, młodzieży szkolnej i akademickiej w sferze obronności, a także przygotowanie wstępnie przeszkolonych kandydatów-ochotników dla rezerw osobowych i budowa społecznego zaplecza dla Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem nowo tworzonych wojsk Obrony Terytorialnej oraz  wzmacnianie systemu obronnego RP.

W dziedzinie szkolenia działalność Biura realizowana jest w dwóch obszarach:

1. Obszar zasadniczy:

  • szkolenia organizacji proobronnych – szkolenia organizowane przez Biuro wspólnie z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP, realizowane w ramach programu szkoleniowego pn. „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP” oraz uzgadniane doraźnie na wniosek Biura. Szczegółowy opis programu "Paszport", w tym zasady kwalifikacji do udziału w programie, jego przebieg oraz wykaz szkoleń wspierających organizacje proobronne w uzyskaniu "Paszportu" zamieszczono w zakładce Pozostałe » Paszport.
  • szkolenia klas mundurowych – szkolenia realizowane przy wparciu jednostek wojskowych SZ RP koordynowane przez Biuro w ramach pilotażowego „Programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Opis pilotażowego programu MON zamieszczono w zakładce Pozostałe » Program pilotażowy.

2. Obszar uzupełniający:

  • szkolenia w ramach zadań publicznych - szkolenia specjalistyczne realizowane przez wyspecjalizowane proobronne organizacje pozarządowe metodą powierzania przez MON zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert.
  • szkolenia uzupełniające - cykl szkoleń z musztry i ceremoniału wojskowego dla klas mundurowych i organizacji proobronnych, organizowane przez Biuro wspólnie z Pułkiem Reprezentacyjnym WP w Warszawie, Kompanią Reprezentacyjną SP w Dęblinie, Kompanią Reprezentacyjną MW w Gdyni.

W obszarze uzupełniającym Biuro zgłosiło na 2018 r. wnioski w sprawie przeprowadzenia kilkunastu zadań publicznych w zakresie wsparcia procesu szkolenia uczniów klas mundurowych, młodzieży akademickiej, organizacji proobronnych, kadry nauczycielskiej szkół i kadry instruktorskiej organizacji. Wnioski zgłoszone przez Biuro dotyczą m.in. organizacji obozów szkoleniowych, szkoleń i kursów specjalistycznych, szkoleń strzeleckich, kursów prowadzących strzelanie, przedsięwzięć edukacyjnych oraz  patriotycznych.  Rozpatrzenie wniosków będzie przedmiotem prac komisji ds. zlecania zadań publicznych po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 
Podsumowanie działalności szkoleniowej w 2018 r.

Szczegółowe zestawienie szkoleń zrealizowanych w 2018 r. zawiera poniższy schemat

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP