Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Podsumowanie edycji z 2017 r.

W 2017 roku Biuro do Spraw Proobronnych przeprowadziło pierwszą, pilotażową edycję programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”.

Do programu w edycji 2017 zakwalifikowano 26 komponetów z 22 organizacji proobronnych.

W ramach przygotowania organizacji do uzyskania certyfikatu Paszport przedstawiciele organizacji zakwalifikowanych do programu uczestniczyli w szkoleniach zorganizowanych przez Biuro do Spraw Proobronnych w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju. W 2017 r. zorganizowano 13 jednodniowych szkoleń w JW oraz 7 turnusów kursów specjalistycznych w centrach szkolenia (3-5 dni). Ponadto wszystkie organizacje uczestniczące w programie wystawiły drużyny proobronne, które utworzyły 5 plutonów proobronnych uczestniczących na trzech kierunkach ćwiczenia taktycznego z wojskami DRAGON 17. W ramach ćwiczenia dokonano sprawdzenia wyszkolenia zespołowego organizacji, a pozytywna ocena z ćwiczenia była warunkiem uzyskania „Paszportu”.
 

tabela 1


W wyniku analizy wszystkich wymogów programu tj. formalno-prawnych podstaw funkcjonowania organizacji oraz osiągniętego poziomu wyszkolenia indywidualnego i zespołowego, certyfikat Paszport 2017 uzyskało 20 komponentów organizacji proobronnych.
 

tabela 2


Uroczyste wręczenie certyfikatów Paszport odbyło się w dniu 9.12.2017 r. podczas ostatniego szkolenia w programie Paszport 2017 z zakresu specyfiki Żandarmerii Wojskowej. Szkolenie to zostało zorganizowane przez Biuro we współpracy z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz Oddziałem Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim . Certyfikaty dowódcom komponentów wręczył Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.

Pobierz:
Wykaz organizacji, którym przyznano Paszport w 2017 roku

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP