Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Regulamin mundurowy

W trosce o jednolity charakter wyglądu zewnętrznego wszystkich uczniów klas wojskowych - uczestników programu MON "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe" Biuro do Spraw Proobronnych opracowało i wdrożyło "Regulamin Mundurowy Kadetów Klas Wojskowych".

Dokument opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części (Dz.U. poz. 354) oraz z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. poz. 173).

Regulamin mundurowy został zatwierdzony przez sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Wojciecha Skurkiewicza w dniu 26.04.2018 r.

Wdrożenie regulaminu mundurowego zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi przeprowadzonymi podczas konferencji "Wnioski z wdrożenia pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" zorganizowanej w Warszawie w dn. 24.11.2017 r. oraz VIII Ogólnopolskiego Forum Szkół „Edukacja obronna młodzieży”, które odbyło się 28.11.2017 r. w Nowym Glinniku.Pobierz:
Regulamin mundurowy
Regulamin mundurowy - załącznik graficzny
orzeł KW - wzór jpg
orzeł KW - wzór pdf
Rozporządzenie MON

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP