Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Samokształcenie

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych przygotowało materiały do samokształcenia przewidziane w programie Edukacja Wojskowa dla uczniów – uczestników programu MON. Zaprezentowane tutaj treści dotyczą zagadnień z zakresu historii wojskowości i są uzupełnieniem procesu edukacyjnego realizowanego w szkołach. Opanowanie opracowanych treści służyć ma pogłębieniu wiedzy na temat historii Polski, wychowaniu adeptów programu w duchu patriotyzmu i kultywowaniu pamięci o tradycjach orężnych SZ RP.

Poniższe materiały mogą służyć do pogłębienia wiedzy historycznej i prawnej również uczniom i nauczycielom innych szkół, nieuczestniczących w programie MON.

W przyszłości materiały będą uzupełniane o nowe treści.

Pobierz:
Historia wojskowości - materiał dla uczniów (plik zawiera aktywne linki)

Historia wojskowości cz. II - materiał dla uczniów (plik zawiera aktywne linki)
Historia wojskowości (okładka)

Regulamin musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - materiał dla uczniów
Podstawowe zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarne Konfliktów Zbrojnych - materiał dla nauczycieli
Ochrona dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym - materiał dla nauczycieli

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP