Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Zasadnicze zadania Biura w obszarze szkoleniowym to:

 • planowanie, organizowanie, standaryzowanie i koordynowanie procesu szkolenia organizacji proobronnych i klas mundurowych;
 • organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć szkoleniowych, przeznaczonych dla organizacji proobronnych i klas mundurowych we współpracy z jednostkami wojskowymi i komórkami organizacyjnymi resortu ON;
 • opracowywanie wniosków i propozycji obejmujących plany, programy szkolenia oraz standardy szkolenia, infrastruktury i miejsc szkolenia;
 • opracowywanie, pozyskiwanie i dystrybucja materiałów wspierających proces szkolenia organizacji proobronnych i klas mundurowych;
 • ustalanie wymogów i wskazywanie potrzeb w zakresie szkolenia organizacji proobronnych na rzecz SZRP oraz koordynowanie procesu tego szkolenia;
 • wsparcie rozwoju potencjału i umiejętności kandydatów-ochotników (z organizacji proobronnych, klas mundurowych) na potrzeby rezerw osobowych SZRP i nowo tworzonych wojsk OT;
 • wizytacje i pomoc merytoryczna w organizacji przedsięwzięć szkoleniowych przez organizacje proobronne i klasy mundurowe.
  
 • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

  
 • BIP