Biuro do Spraw Proobronnych


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zrealizowane projekty

GŁÓWNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ BIURO:

Konkurs fotograficzno-filmowy "Zoom na Proobronność" 

Konkurs fotograficzno-filmowy „Zoom na proobronność” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych od 2016 roku. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wyłonienie najlepszych filmów i fotografii, podejmujących tematykę proobronną i uhonorowanie ich autorów, kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie działalności organizacji proobronnych oraz szerzenie edukacji obronnej. Konkurs adresowany jest do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Warto też przypomnieć, że wręczenie nagród w latach poprzednich miało specjalną oprawę - laureatom podczas apelu uczniów klas mundurowych gratulował sam minister obrony narodowej.

Wydarzenia proobronne podczas Targów MSPO w Kielcach

Od 2016 roku Biuro do Spraw Proobronnych koordynowało udział członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Co roku organizowany jest podczas targów uroczysty apel klas mundurowych z udziałem ministra obrony narodowej, ponadto na zaproszenie Biura w kolejnych dniach trwania przedsięwzięcia kilka tysięcy młodzieży z klas mundurowych z całej Polski ma okazję zwiedzić Wystawę Sił Zbrojnych organizowaną w ramach MSPO. Zaproszenie oraz możliwość bezpłatnego zwiedzenia Wystawy otrzymują także przedstawiciele organizacji probronnych.

Dodatkowo przez cały okres trwania targów Biuro do Spraw Proobronnych prowadziło swoje stoisko, gdzie można było uzyskać informacje na temat możliwości wspierania przez resort działalności organizacji proobronnych oraz aktualnie realizowanych przez instytucję projektów.

Organizacje, wspierające Biuro podczas MSPO w Kielcach w 2016 roku: Stowarzyszenie Wielkopolska Obrona Terytorialna, POLISH PREPPERS NETWORK, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, WIARUS - Stowarzyszenie rozwoju strzelectwa i kultywowania polskiej tradycji historycznej, Fundacja Combat Alert, Fundacja Arma Civitatis, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związek Strzelecki (Radom), Związek Strzelecki Józefa Piłsudskiego (Rzeszów), Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, Stowarzyszenie FIA, SPO KADET oraz Legia Akademicka.

W 2017 Biuro wprowadziło inną formułę udziału organizacji w targach. Przedstawiciele Biura spotykali się na stoisku z licznie zaproszonymi członkami organizacji proobronnych oraz kadrą pedagogiczną przebywających na targach szkół. Podczas licznych rozmów omawiane były zasady współpracy oraz główne projekty realizowane przez BdSP.

Wydarzenia proobronne podczas pikniku polsko-amerykańskiego na błoniach Stadionu Narodowego

6 lipca 2017 r. z okazji wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Polsce, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie odbył się polsko-amerykański piknik wojskowy. Piknik obfitował w wiele wydarzeń, w tym m.in. pokazy i spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej, członkami organizacji proobronnych oraz uczniami klas mundurowych. Biuro do Spraw Proobronnych koordynowało udział tych grup w pikniku.

Wspólnie z przedstawicelami Biura na błoniach PGE Narodowego obecni byli członkowie Chorągwi Husarskich Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Chorągiew składała się z następujących grup rekonstrukcyjnych: Chorągiew Husarska Marszałka Województwa Pomorskiego z siedzibą na Zamku w Gniewie pod dowództwem kasztelana gniewskiego Jarosława Struczyńskiego, Chorągiew Husarska Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą na Golubskim zamczysku pod dowództwem rotmistrza Ireneusza Jambora, Chełmińska Chorągiew Husarska im. Pagińskiego pod dowództwem rotmistrza Grzegorza Orenkiewicza, Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej oraz Grupa Konna Dextrarius pod dowództwem rotmistrza Andrzeja Mrozińskiego.

Obecni byli także m.in. członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej NSZ oraz organizacji proobronnych: Strzelcy Rzeczypospolitej, Legii Akademickiej, Jednostki Strzeleckiej 3301 z Grudziądza oraz uczniowie klas mundurowych z Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Radomia.

Wydarzenia proobronne w ramach AIR SHOW

W ramach Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW w 2017 roku Biuro do Spraw Proobronnych wystawiło wspólnie z organizacjami proobronnymi stoisko promocyjne, na którym przedstawiciele Biura wspólnie z „proobronnymi” propagowali wśród odwiedzających edukację obronną oraz edukację dla bezpieczeństwa. Problematyka dotycząca działalności proobronnej jak również rozwijania aktywności środowisk lokalnych cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa.

W Radomiu obecni byli m.in. członkowie Związku Strzeleckiego STRZELEC z Radomia oraz Związku Strzeleckiego Strzelcy Rzeczypospolitej z Pruszkowa. Ponadto, swoje klasy wojskowe zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego z Radomia.

 Akcja "Strzelecka Pamięć"

Co roku w przededniu 1 listopada - Dnia Wszystkich Świętych Biuro do Spraw Proobronnych zwraca się z apelem do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych o godne uczczenie tego wyjątkowego Święta. Celem akcji „Strzelecka Pamięć” jest budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej i historycznej oraz kultywowanie tradycji.

Biuro zwraca się z prośbą do członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych o pomoc w uporządkowaniu okolicznych nekropolii i nadania im godnego wyglądu, jako wyrazu szacunku i wdzięczności wobec przodków. Prośba ta dotyczy w szczególności zachowania pamięci o polskich bohaterach, o okazaniu szacunku tym, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, wolność i godność człowieka. Biuro apeluje o obecność w miejscach upamiętniających czyn zbrojny Żołnierza Polskiego – przy pomnikach i mogiłach.

Defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego

Od 2016 roku Biuro koordynuje udział członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego oraz rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Członkowie organizacji proobronych i uczniowie klas mundurowych biorą także udział w uroczystym Apelu Pamięci, który odbywa się w przeddzień Święta Wojska Polskiego, przed Pomnikiem Poległych 1920 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Udział organizacji proobronnych i klas mundurowych w uroczystości to dowód uznania dla rosnącego zaangażowania społeczeństwa w sprawy obronności państwa, a szczególnie aktywności proobronnej młodzieży szkolnej i akademickiej, która ochotniczo poświęca swój czas na rozwój umiejętności przydatnych w dziedzinie obronności. Ważnym aspektem działalności organizacji proobronnych jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii kraju oraz tradycji orężnych Sił Zbrojnych RP.

Wspólna defilada organizacji proobronnych, klas mundurowych wraz ze współczesnymi pododdziałami wojskowymi to również podkreślenie roli tych organizacji jako społecznego zaplecza dla Sił Zbrojnych RP.

Akcja Bezpieczna Polska

13 stycznia 2017 roku przy wsparciu harcerzy oraz członków organizacji proobronnych odbyła się akcja charytatywna prowadzona przez Caritas Ordynariatu Polowego WP. Zbierane były pieniądze na wsparcie rodzin chrześcijańskich w Syrii.

W odbywającą się w 16 miejscach w kraju, głównie w miastach wojewódzkich pod hasłem „Bezpieczna Polska” akcję włączyły się m.in. organizacje takie jak: Strzelcy Rzeczpospolitej, Związek Strzelecki „STRZELEC”, Związek Strzelecki „STRZELEC” Józefa Piłsudskiego, Związek Strzelecki „STRZELEC” OSW, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej (Wągrowiec), SPO KADET, Legia Akademicka, Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Jednostka Strzelecka 4008, Jednostka Strzelecka 1257, Związek Strzelecki im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii, Gwardia Narodowa, Polskie Towarzystwo Strzeleckie, Jednostka Strzelecka 4033, Jednostka Strzelecka 4051, JS 4051 Włocławek, Jednostka Strzelecka 1013 Ostróda;, Jednostka Strzelecka 1028 Gietrzwałd; Stowarzyszenie Sportowo – Proobronne „57 Samodzielna kompania ASG„, Stowarzyszenie Husaria Mysłowice, Jednostka Strzelecka – 1313, Jednostka Strzelecka – 1003 oraz Grupa Obrony Nadwiślańskiej.

Targi Proobronne Pro Defense edycja 2016 i 2017

W dniu uroczystego otwarcia wydarzenia, zarówno w roku 2016 jak i 2017, Biuro zorganizowało apel klas mundurowych z udziałem MON, w którym udział wzięło 1000 uczniów z całej Polski, koordynowało także udział Sił Zbrojnych w targach oraz zorganizowało stoisko targowe organizacji proobronnych.   

Podczas Targów Proobronnych Pro Defense 2017 w Ostródzie, Biuro zostało silnie wsparte na stoisku organizacji proobronnych przez przedstawicieli m.in. z: Fundacji COMBAT ALERT, Legii Akademickiej, Stowarzyszenia Wielkopolska Obrona Terytorialna, Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, JS 2014 Wrocław, Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego, LOK - Olsztyn, Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW, PODWODNIK Szkoła Ratownictwa Sportów Wodnych i Obronnych, Federacji Kawalerii Ochotniczej, Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz organizacji Pomorska Obrona Narodowa.

Główne projekty koordynowane i zrealizowane w zakresie proobronności w ramach zadań publicznych:

2015 r.
 - w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

1. Organizacja i przeprowadzenie patriotycznego zlotu uczniów klas mundurowych i przedstawicieli organizacji proobronnych

Cel - zorganizowanie i przeprowadzeniu zlotu patriotycznego dla ok. 3000 uczestników (uczniowie klas mundurowych i przedstawiciele organizacji proobronnych) na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przeprowadzenie apelu przed Grobem Nieznanego Żołnierza i pikniku proobronnego na terenie ASzWoj.

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie FIA – Wierni w Gotowości pod Bronią

2016 r.
- w zakresie Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Organizacja kursu strzeleckiego dla prowadzących strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji proobronnych

Cel - organizacja i przeprowadzenie kursu strzeleckiego uprawniającego  do strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla ok. 200 członków organizacji proobronnych.


2. Zawody Sportowo-Obronne  „PROOBRONNI -16”

Cel - kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji z rozwijaniem pasji do sportów obronnych poprzez przygotowanie i przeprowadzenie finału ogólnopolskich zawodów dla ok. 600 zawodników w takich dyscyplinach jak: strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem ćwiczebnym na celność i odległość, udzielanie pomocy przedmedycznej rannym, transport chorego na noszach, pokonywanie przeszkody wodnej wpław z użyciem podręcznych środków przeprawowych, taktyczno-chemiczny tor przeszkód.


3. Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu szkolenia bojowego dla uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji proobronnych

Cel - organizacja i przeprowadzenie szkolenia bojowego dla ok. 100  członków organizacji proobronnych oraz uczniów klas mundurowych, a także podniesienie ich podstawowych umiejętności z zakresu szkolenia bojowego.

Podmiot realizujący – Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”


4. Kurs strzelecki dla nauczycieli, uczniów klas mundurowych oraz studentów kierunków obrony narodowej lub bezpieczeństwa

Cel - organizacja i przeprowadzenie kursu strzeleckiego dla 300 nauczycieli, uczniów klas mundurowych oraz studentów kierunków obrony narodowej lub bezpieczeństwa w formie popołudniowych oraz weekendowych kursów w oparciu o obiekty szkoleniowe zapewnione przez podmiot realizujący zadanie.


5. Organizacja obozu szkoleniowego dla członków organizacji proobronnych z województw centralnej i wschodniej Polski

Cel - organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla 100 członków organizacji proobronnych w wybranym zakresie z minimum programowego realizowanego w ramach edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.


6. Organizacja obozu szkoleniowego dla studentów studiów wyższych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i bezpieczeństwem wewnętrznym

Cel - organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego dla 100 studentów studiów wyższych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym i bezpieczeństwem wewnętrznym w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju


7. PRODEFENSE 2016:

a) Organizacja konferencji naukowej pod tytułem „Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa"

Cel - podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy o ruchu proobronnym poprzez organizację i przeprowadzenie konferencji naukowej połączoną z wymianą wiedzy i doświadczeń dotyczących działalności organizacji proobronnych na rzecz bezpieczeństwa państwa

b) Zlot Klas Mundurowych

Cel - podniesienie świadomości społecznej odnośnie ruchu proobronnego oraz krzewienie patriotyczno-proobronnych postaw młodzieży szkolnej w ramach udziału ok. 1000 uczniów szkół prowadzących klasy mundurowe w wydarzeniu proobronnym łączącym zagadnienia patriotyczno-historyczne, poznawcze w zakresie uzbrojenia, wyposażenia i działalności Sił Zbrojnych RP oraz szkoleniowe w zakresie w ramach edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.

Podmiot realizujący – Fundacja "Historia i Kultura"

c) Kongres Organizacji Proobronnych Państw Członkowskich NATO

Cel – wymiana doświadczeń w zakresie ruchu proobronnego oraz sformułowanie kierunków działania MON dla środowiska proobronnego przy udziale ok. 100 przedstawicieli organizacji proobronnych z państw sojuszniczych w kongresie.

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie FIA – Wierni w Gotowości pod Bronią


2017 r.
– w zakresie Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1. Organizacja i przeprowadzenie cyklu przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych o charakterze proobronno-patriotycznym wzbogaconych elementami kultywowania lokalnych lub regionalnych tradycji

Cel – nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu musztry wojskowej, wzbogacenie procesu kształtowania i wskazywania właściwej postawy patriotycznej, wzmocnienie wśród młodzieży szkolnej świadomości patriotycznej, regionalnej i historycznej. Popularyzacja wolontariackiej postawy obywatelskiej w zakresie działalności w stowarzyszeniach proobronnych na rzecz budowy społecznego zaplecza Sił Zbrojnych RP

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich


2. Organizacja i przeprowadzenie ogólnopolskiego proobronnego programu edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów klas mundurowych

Cel – opracowanie, uzgodnienie oraz dostarczenie do szkół prowadzących klasy mundurowe materiałów merytorycznych i pomocy naukowych wielokrotnego użytku w formie zestawu edukacyjnego, w liczbie 500 kompletów zestawów (scenariusze lekcji, materiały merytoryczne dla nauczyciela, pomoce naukowe - plakaty, plansze edukacyjne, itp.) umożliwiających samodzielną edukację przez nauczycieli uczniów klas mundurowych.

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie FIA – Wierni w Gotowości pod Bronią


3. Organizacja czternastodniowego obozu szkoleniowego dla uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe

Cel – przyswojenie przez 100 uczniów klas wojskowych wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych przydatnych do zawodowej służby wojskowej.

Podmiot realizujący – Fundacja Niezapomniani


4. Organizacja i przeprowadzenie czterodniowego obozu szkoleniowego dla uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe

Cel – przeszkolenie 200 uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, przyswojenie wiedzy oraz realne podniesienie kwalifikacji w zakresie przydatnym do wykorzystania jako przyszłych kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


5. Organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w zakresie podwyższania umiejętności ratownictwa wodnego i podwodnego dla nauczycieli, uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych

Cel – przeszkolenie  ok. 100 nauczycieli, uczniów z klas mundurowych i członków organizacji proobronnych oraz nabycie przez nich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego i podwodnego oraz nurkowania na głębokości do 4 m.

Podmiot realizujący – Liga Obrony Kraju


6. Organizacja i przeprowadzenie pięciodniowego obozu szkoleniowego dla uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji Proobronnych

Cel – przeszkolenie ok. 900 uczniów i nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe, członków organizacji proobronnych w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, przyswojenie wiedzy jak również realne podniesienie kwalifikacji w zakresie przydatnym do pełnienia zawodowej służby wojskowej.


7. Organizacja i przeprowadzenie czternastodniowego zgrupowania szkoleniowego dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji proobronnych

Cel – przeszkolenie 50 nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe oraz członków organizacji proobronnych, zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie łączności przydatnej do realizacji szkolenia uczniów w ramach innowacji pedagogicznych z edukacji dla obronności.


8. Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń proobronnych dla członków organizacji proobronnych z zakresu rozpoznania ogólno wojskowego

Cel – przyswojenie przez 140 członków organizacji Proobronnych umiejętności oraz realne podniesienie ich zdolności w zakresie przydatnym do wykorzystania w przyszłej zawodowej służbie wojskowej z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego;

Podmiot realizujący – Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”


9. Organizacja i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń proobronnych z zakresu taktyki, strzelania i ratownictwa dla uczniów i nauczycieli prowadzących klasy mundurowe

Cel – przeszkolenie ok. 400 uczniów ze szkół prowadzących klasy mundurowe, w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz przyswojenie wiedzy, a także realne podniesienie zdolności w zakresie przydatnym do zawodowej służby wojskowej

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie FIA – Wierni w Gotowości pod Bronią


10. Szkolenie strzeleckie z broni sportowej i centralnego zapłonu dla członków organizacji proobronnych

Cel – popularyzacja wiedzy z zakresu strzelectwa sportowego, podnoszenie kwalifikacji strzeleckich oraz sprawności fizycznej członków organizacji proobronnych

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie Proobronno-Oświatowe „Kadet”


11. Organizacja i przeprowadzenie czterodniowego obozu szkoleniowego z zakresu szkolenia unitarnego dla organizacji proobronnych i klas mundurowych

Cel – unifikacja wyszkolenia i wdrożenie jednolitych standardów działania poprzez wyszkolenie ok. 300 członków organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych w wybranym zakresie minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego, wojskowego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych, jak również przyswojenie wiedzy oraz realne podniesienie zdolności w zakresie przydatnym do wykorzystania do zawodowej służby wojskowej.

Podmiot realizujący – Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat Alert”


12. Organizacja i przeprowadzenie obozów szkoleniowych o profilu proobronnym dla młodzieży

Cel – przeszkolenie 200 osób w ramach dodatkowych programów przysposobienia obronnego oraz wojskowego, wdrożenie praktyki wojskowej, rozwoju fizycznego młodzieży, przyswojenie wiedzy, jak również realne podniesienie zdolności w zakresie przydatnym do zawodowej służby wojskowej.

Podmiot realizujący – Związek Stowarzyszeń „Federacja Kawalerii Ochotniczej”


13. Warsztaty strzeleckie nauczycieli i uczniów klas mundurowych

Cel – przeszkolenie ok. 400 nauczycieli i uczniów z klas mundurowych województwa lubelskiego oraz zdobycie przez nich umiejętności w zakresie szkolenia strzeleckiego przydatnych w Siłach Zbrojnych RP

Podmiot realizujący – stowarzyszenie Legia Akademicka


14. Organizacja dwudniowego instruktorskiego „Kursu Prowadzącego Strzelanie” dla nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe

Cel – uzyskanie wiedzy w ramach kursu szkoleniowego przez 100 nauczycieli ze szkół prowadzących klasy mundurowe i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z bronią pneumatyczną, kulową, małokalibrową oraz centralnego zapłonu oraz uprawnień prowadzącego strzelanie.

Podmiot realizujący – Małopolski Związek Strzelectwa Sportowego


15. PRODEFENSE 2017:

a) Ogólnopolski Piknik Proobronny Klas Mundurowych

Cel - podniesienie świadomości społecznej odnośnie ruchu proobronnego oraz krzewienie patriotyczno-proobronnych postaw młodzieży szkolnej w ramach udziału ok. 1000 uczniów szkół prowadzących klasy wojskowe i mundurowe w wydarzeniu proobronnym, łączącym zagadnienia patriotyczno-historyczne, poznawcze w zakresie uzbrojenia, wyposażenia i działalności Sił Zbrojnych RP oraz szkoleniowe w ramach edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.

Podmiot realizujący – Stowarzyszenie FIA – Wierni w Gotowości pod Bronią


    
  • BIP
pdf

Kontakt

Biuro do Spraw Proobronnych
ul. Nowowiejska 28A
00-911 Warszawa
tel. 261845541
fax. 261845559
biuroproobronne@mon.gov.pl

    
  • BIP